Monitoring firmy może prowadzić komórka wewnętrzna albo podmiot zewnętrzny

Wewnętrzny audyt oferują instytucje finansowe

Kontrola wewnętrzna - tym mianem określa się komórki firmy odpowiedzialne za sprawdzanie prawidłowości procedur, poprawności wypełniania dokumentów, wniosków, pism. Taki wewnętrzny audyt prowadzą instytucje finansowe. Specjalni wysłannicy jeżdżą po placówkach w regionie i sprawdzają operacje, wnioski, podania oraz wszelkie inne dokumenty.

Doszło do złamania prawa, kontrola wewnętrzna

Monitoring firmy ma zapobiec działaniom korupcyjnym, oszustwom, łamaniu prawa oraz wszelkim działaniom mogącym zagrozić przedsiębiorstwu w aspekcie finansowym oraz wizerunkowym. Wszelkie nieprawidłowości są wyjaśniane, a przeciw podejrzanym toczą się postępowania. Jeśli doszło do złamania prawa, kontrola wewnętrzna powiadamia policję. Wówczas sprawa - po zwolnieniu osób zawinionych - ma swój dalszy bieg.

Zapobiega szkodom wizerunkowym

Monitoring firmy jest potrzebny, ponieważ zapobiega od działaniom przynoszącym wymierne straty finansowe (wskutek defraudacji). Ponadto zapobiega szkodom wizerunkowym oraz utracie zaufania, które jest podstawą w biznesie, zwłaszcza finansowym.

Wyniku obecni nabywcy rzadziej korzystać

Jeśli oszustwa wyjdą na jaw albo zostaną ujawnione przez nieprawidłowości na wielką skalę, reputacja firmy na pewno ucierpi. W efekcie obecni klienci rzadziej będą korzystać z usług danego przedsiębiorstwa albo zakończą współpracę, natomiast przyszli kontrahenci wybiorą konkurencję.

Audyt może mieć też charakter stricte podatkowy. Takie usługi świadczą firmy zajmujące się doradztwem finansowym, podatkowym, konsultingiem.